Menu
Reklama

Kartki Halloween
Kartki Święta Bożego Narodzenia
Święta religijne
Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie
Święta w Styczniu
Święta w Lutym
Święta w Marcu
Jak zarabiać na grach
Gry produkcja
Protestantyzm
Protestantyzm

Protestantyzm powstał w wyniku ruchów reformatorskich w Kościele rzymskokatolickim w XVI wieku. Głównymi inicjatorami byli Martin Luther i Jan Kalwin. Nazwa pochodzi od protestu przedłożonego przez luteranów w 1529 roku podczas sejmu w Spirze przeciw uchwale zabraniającej przechodzenia na luteranizm. Protestantyzm skupia w sobie wiele wyznań, a można go podzielić na dwie grupy:
Ewangelicyzm
- Kalwinizm
- Luteranizm
- Metodyzm
- Husytyzm
- Waldensi
Ewangelikalizm
- Kościoły Chrystusowe
- Adwentyzm
- Baptyzm
- Kwakrzy
- Mennonici
- Pentakostalizm (zielonoświątkowcy)
- Prezbiterianizm
- Salwacjonizm
- Scjentyści.Protestantyzm odrzuca wszystkie postanowienia Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. W jego obrębie wyróżnia się dwa nurty zasadnicze:
- fundamentalistów, którzy traktują Biblię dosłownie
- liberałów, którzy odczytują Biblię w sposób symboliczny.

Protestantyzm odrzuca kult Matki Boskiej, nie oddając jej czci, a jednie zostawiając szczególne miejsce w religii. Dodatkowo w przeciwieństwie do katolicyzmu i prawosławia uznają tylko dwa sakramenty: chrzest oraz Eucharystię. Ten ostatni interpretują raczej jako wspomnienie ostatniej wieczerzy, niż przemienione ciało i krew Jezusa Chrystusa.

Luteranizm

Luteranizm to jeden z pierwszych odłamów należących do protestantyzmu. Jego twórcą był Marcin Luter, Augustiański mnich, które w 1521 został wyklęty z kościoła. Luteranizm nie uznaje papieża jako głowy kościoła, odrzuca dogmaty ustanowione po czterech pierwszych głównych soborach. Ustanawia, iż tylko Pismo święte jest źródłem objawienia. Odrzucony został kult świętych, a Matka Boska nie jest otaczana czcią, jak w katolicyzmie czy prawosławiu. W luteranizmie nie obowiązuje celibat, ponieważ księża nie są kapłanami. Kapłaństwo jest cechą ludzi ochrzczonych. Ustanowiona została spowiedź ogólna, jednak można skorzystać ze spowiedzi indywidualnej.

Kalwinizm

Kalwinizm, obok luteranizmu i anglikanizmu, jest jednym z trzech najważniejszych odłamów protestantyzmu. Twórcą tego wyznania był Jan Kalwin, który ostatecznie ukształtował tą religię. Podstawą doktryny jest rozwinięcie nauki św. Augustyna o predestynacji, w której jesteśmy z góry przeznaczeni przez Boga na zbawienie lub potępienie. Dobre uczynki nie przybliżają nas do niego, a jedynie stają się wyrazem przynależności do grupy wybranych. Kalwinizm uznaje tylko dwa sakramenty: chrzest oraz Eucharystia. W kościołach istnieje zakaz wywieszania obrazów lub innych relikwii. Kalwinizm odrzuca autorytet papieża jako głowy kościoła oraz celibat. Odrzuca także wolną wolę człowieka, raz dana łaska Boska nie może zostać odrzucona.

Gadżety na komórkę - Alcatel
Reklama
Copyrights & Design KATILA