Menu
Reklama

Kartki Halloween
Kartki Święta Bożego Narodzenia
Święta religijne
Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie
Święta w Styczniu
Święta w Lutym
Święta w Marcu
Jak zarabiać na grach
Gry produkcja
Judaizm
Judaizm

Judaizm jest to najstarsza monoteistyczna religia świata, która dodatkowo była podstawą innych wyznań, takich jak chrześcijaństwo czy islam. Jest to narodowa religia Żydów, a jednocześnie stała się zespołem wartości norm i postaw etycznych. Jako twórcę uznaje się Mojżesza, przez co religia ta często nazywana jest mozaizmem. Żył on w II wieku przed narodzeniem Chrystusa, zawarł przymierze między narodem wybranym a Bogiem, wyzwolił naród żydowski spod egipskiej niewoli. Jako założyciel Mojżesz dał Torę, obejmującą pięć ksiąg Mojżeszowych (Pięcioksiąg). Jest to pierwsza część Starego Testamentu, w skład której wchodzą księgi:
- Genesis (Rodzaju), opisująca stworzenie świata i prehistorię
- Exodus (Wyjścia), przedstawiająca dzieje wyjścia z Egiptu
- Leviticus (Kapłańska), przekazująca zasady prawa kapłańskiego, kultu, powinności religijnych
- Numeri (Liczb), rozpoczynająca się od relacji ze spisu ludności
- Deuteronomium (Drugiego Prawa, Powtórzonego Prawa), będąca jakby rekapitulacją prawa, które Mojżesz przyniósł ludowi, w rzeczywistości zaś zawierająca przepisy prawne wprowadzone w 622 p.n.e. przez króla Jozajasza.Doktryna

Postawą judaizmu jest wiara w jednego Boga - Jahwe, który jest zarówno twórcą świata, ale także nadzorującym jego poczynania. W przeciwieństwie do chrześcijaństwa Bóg jest niepodzielny. Bóg w judaizmie jest uznawany jako:
- najwyższy byt i stwórca świata, któremu ludzie muszą oddawać cześć
- sprawujący opatrzność nad światem
- sprawiedliwy i miłosierny
- wszechmocny
- wszechobecny
- zewnętrzny wobec świata (Ojciec na niebie)
- bezcielesny (czysty duch), co pociąga za sobą zakaz wyobrażania Boga za pośrednictwem materii - Boga można jedynie przedstawić za pomocą słowa.

Dodatkowo naród żydowski uznaje siebie jako naród wybrany przez Niego, wierzą w swoje posłannictwo. Wyznawcy judaizmu uznają prawo mojżeszowe, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj, jest ostatecznym wyrazem woli Bożej. Jako iż Żydzie nie uznają Jezusa Chrystusa, nadal czekają na Mesjasza, który ma wywodzić się z tego narodu. Ma on ustanowić królestwo Boże na ziemi, które ma stać się przygotowaniem do ostatecznego królestwa niebiańskiego. Doktryna religii zapisana jest w Talmudzie, który jest uzupełnieniem Starego Testamentu. Podstawą religii judaistycznej jest przestrzeganie 10 przykazań.

Prawo religijne

Prawo żydowskie (halacha) reguluje także życie wyznawców. Obowiązuje ich 248 nakazów i 365 zakazów. Oto niektóre z nich:
- w ciągu ośmiu dni po narodzinach potomek płci męskiej musi zostać obrzezany,
- dziewczynki w wieku 12, a chłopcy w wieku 13 zostają pełnoprawnym wyznawcami i muszą przestrzegać halachy,
- osoby przeciwnej płci nie mogą przebywać w jednym pomieszczeniu, z wyjątkiem małżonków, rodziców z dziećmi oraz osoby dorosłej z dziewczynką do 3 roku życia i chłopcem do 9,
- obowiązkiem każdego Żyda jest ślub oraz posiadanie dzieci,
- należy czcić swoich rodziców oraz ludzi, którzy przekroczyli 80 rok życia,
- w ciągu dnia Żyd powinien odmówić trzy modlitwy szachrit rano, minchę po południu i maariw wieczorem,
- istnieje obowiązek święcenia sobót (szabat), wynikający z Dziesięciu Przykazań.

Symbole

W judaizmie istnieje kilka symboli:
- Magen David - gwiazda Dawida, zwana także Tarczą Dawida, jest to sześcioramienna gwiazda
- menora - świecznik siedmioramienny wykonany z jednej bryły metalu, który już w pierwotnej chacie służył do oświetlania świętego miejsca.
Miejscem kultu oraz centrum życia wspólnoty jest synagoga.

Współczesny judaizm posiada wiele z odłamów, z których najważniejsze to judaizm ortodoksyjny, reformowany, konserwatywny i rekonstrukcjonistyczny.
Gadżety na komórkę - Alcatel
Reklama
Copyrights & Design KATILA