Menu
Reklama

Kartki Halloween
Kartki Święta Bożego Narodzenia
Święta religijne
Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie
Święta w Styczniu
Święta w Lutym
Święta w Marcu
Jak zarabiać na grach
Gry produkcja
Religia - Buddyzm
Buddyzm - opis i historia:
Buddyzm to jedna z wielkich religii uniwersalistycznych, a zarazem jedna z najstarszych. Obecnie uważana jest także jako system filozoficzno-etyczny, a nawet jako psychologia. Założycielem i twórcą podstawowych zasad był żyjący w V wieku p.n.e., syn władcy jednego z państw w Indii - Siddhartha Gautama.

Siddhartha Gautama pochodził z rodu Śakjów. Zgodnie z legendą, narodziny Buddy związane były z różnymi znakami. Matce przyśnił się biały słoń, niosący w trąbie kwiat lotosu, który wszedł do jej łona. Kiedy zasięgnął rady mędrca ojciec dowiedział się, iż jego syn zostanie władcą świata lub duchowym przywódcą.

Kiedy dorósł zaczął poszukiwać swojej życiowej drogi. W tym czasie nauczył się medytacji, przewodził grupą ascetów, wsłuchiwał się w głosy innych. Jednak to nie dało mu pełnej satysfakcji. Zaczął medytować pod drzewem Bodhi i postanowił, iż będzie tam tak długo, aż rozwiąże zagadkę cierpienia. Podczas 49 dni nawiedzał go duch Mara - szatan, poznawał swoje wcielenia, a także zrozumiał cierpienia świata i co należy zrobić, aby nad nim zapanować. Tak powstały Cztery Szlachetne Prawdy, Siddhartha Gautama doznał stan pełnego oświecenia i od tego momentu nazywano go Buddą - przebudzonym.

Przy drzewie został jeszcze 7 tygodni, medytując, co ma z tą wiedzą zrobić. Wtedy też zstąpił na niego Brahma i kazał mu udać się do ludzi, aby ich nauczyć. Budda spędził resztę swojego życia na wędrówce po Indiach.

Buddyzm opiera się na na Czterech Szlachetnych Prawdach oraz na przedstawionej przez Buddę Ośmiorakiej Ścieżce.

Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu

"Narodziny są dukkhą, starzenie się jest dukkha, śmierć jest dukkha; rozpacz, lament, ból i napięcie są dukkha; powiązanie z niechcianym jest dukkhą; rozłąka z upragnionym jest dukkha; nie osiągnięcie pożądanego jest dukkha. Pokrótce, pięć znikających zespołów jest dukkha."

Słowo "dukkha" tłumaczone jest jako cierpienie, nie tylko w sensie dosłownym, lecz także jako brak pełnej satysfakcji w życiu. Pięć znikających zespołów, zwanych także skupiskami, tworzą naszą egzystencję. Oznacza to, iż całe nasze życie jest cierpieniem. Powodem tego jest brak trwałość na ziemi, wszystko ulega przemijaniu.

Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia

"Pragnienie, które tworzy dalsze stawanie się - któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam - pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się, pragnienie niszczenia się."

Przyczyną cierpienia jest żądza, która ciska człowiekiem - pożądanie, pragnienie czy chciwość. Właśnie te uczucia są przyczyną ciągłego odradzania się.

Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Ciepienia

"[To] całkowite zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia."

Aby wyeliminować cierpienie należy pozbyć się wszystkich pragnień i osiągnąć stan spokoju doskonałego, zwanego Nirwaną.

Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia

"Dokładnie ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka - właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja."

W Czwartej Szlachetnej Prawdzie Budda mówi w jaki sposób można dojść do stanu wolności od cierpienia.

Ośmioraka ścieżka

- słuszny pogląd (właściwy pogląd) - zrozumienie konieczności przebywania w medytacyjnym zrównoważeniu
- słuszne postanowienie (właściwe myślenie) - wykorzenienie żądzy i nieżyczliwości
- słuszne słowo (właściwa mowa) - wstrzymanie się od kłamstwa i obmowy, używanie mowy w celu przynoszenia pożytku innym
- słuszny czyn (właściwe postępowanie) - przestrzeganie Pięciu Przykazań

Pięć buddyjskich przykazań to:
1. Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, nie niszczyć żywych istot.
2. Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, nie brać tego co nie dane.
3. Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, powstrzymywać się od złego seksualnego prowadzenia się.
4. Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, powstrzymywać się od niewłaściwej mowy.
5. Zobowiązuję się przestrzegać nakazu, powstrzymywać się przed spożywaniem napojów odurzających i narkotyków, które prowadzą do nieuważności.

- słuszny żywot (właściwe życie) - utrzymywanie się z zajęcia nie wymagającego łamania przykazań
- słuszne dążenie (właściwe dążenie) - dążenie do oświecenia
- słuszne skupienie (właściwe rozważanie) - zastanowienie się nad sprawami myśli i uczuć
- słuszna medytacja (właściwe skupienie) - medytacja prowadząca do zrozumienia, że wszystkie rzeczy, jako złożone i zmienne, pozbawione są realnego bytu, a więc zasadniczo nie różnią się od siebie i cały świat jest jednością

Cztery Szlachetne Prawdy są podstawą nauk buddyjskich, a Szlachetna Ośmioraka Ścieżka częścią praktyczną, któa mówi o dyscyplinie. Razem więc stanowią niepodzielną jedność: Dharma (Nauka) i Vinaya (pali. Dyscyplina).

Buddyzm jest religią autosoteriolegiczną, czyli wskazuje drogę do samowyzwolenia, nie pokazując w Boga. Dlatego w kategoriach religioznawstwa Zachodu opisywany jest jako doktryna ateistyczna.

Głównym założeniem jest, iż u podstawy wszystkiego istnienia tkwi pustka, zwana śunjata. Związane jest to z pustką własnej natury zjawisk, które same nie mogą istnieć. Pojawiają się, trwają jakiś czas i znikają, nie mają niezależnego bytu.

Buddyzm zakłada, iż wszyscy ludzie uwikłani są poprzez swoje namiętności i cierpienia w świat złudzeń, nazywany Maja. Z tego powodu nie mogą dojść do prawdy. Każda pozytywna rzecz obarczona jest negatywami, np narodziny - śmiercią, miłość - jej brakiem, itp. Aby żyć naprawdę, trzeba najpierw zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są. Wtedy właściwe działanie przychodzi spontanicznie.

Buddyści wierzą, że karma oznaczająca prawo przyczyny i skutku, przenosi energię z jednego ciała do drugiego. Strumień świadomości, niosący w sobie karmiczne nasiona z poprzednich żywotów manifestuje się w kolejnym ciele, którego kształt i miejsce odrodzenia zależne jest od tychże nasion karmicznych. Gdy znika niewiedza (wiara w osobowe "ja"), znikają także karmiczne przyczyny odradzania się.
Odłamy religijne:
Lamaizm
Mahajana
Theravada
Gadżety na komórkę - Alcatel
Reklama
Copyrights & Design KATILA