Menu
Reklama

Kartki Halloween
Kartki Święta Bożego Narodzenia
Święta religijne
Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie
Święta w Styczniu
Święta w Lutym
Święta w Marcu
Jak zarabiać na grach
Gry produkcja
Religia - Chrześcijaństwo
Chrześcijaństwo - opis i historia:
Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej reprezentowanie grupy znajdują się w Europie, Amerykach, Australii i Afryce. Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Większość wyznań podziela dogmat trynitarny (Bóg występuje w trzech osobach) oraz świętość Marii jako Matki Boskiej. Święto księgą chrześcijaństwa jest Biblia, składająca się z Nowego i Starego Testamentu.

Historia

Chrześcijaństwo powstało na początku naszej ery na Bliskim Wschodzie, a wywodzi się prosto z judaizmu. Właśnie ta religia początkowo kształtowała postawy chrześcijańskie, z niej też wywodził się Jezus Chrystus. Do dnia dzisiejszego prowadzone są dokładne badania dotyczące daty oraz miejsca narodzin Jezusa, ponieważ naukowcy spierają się co do faktów.

Chrześcijaństwo opiera się na naukach Jezusa Chrystusa, które głosił za życia, jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania oraz wydarzenia, które nastąpiły bezpośrednio po tym fakcie. Pierwsi chrześcijanie byli uczniami (apostołami) Chrystusa, nazywanymi gminą judeochrześcijańską. Zachowywali oni wszystkie obrządki żydowskie oraz wierzyli, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz Zbawicielem, który odkupił świat. W połowie I wieku wydarzenia związane z nauką Chrystusa zostały spisane. Wtedy też powstała święta księga - Biblia.

Początkowo chrześcijanie byli prześladowani przez co musieli się ukrywać, ale ofiarować życie w imię wiary. Dopiero w 313 edykt mediolański wydany przez Konstantyna Wielkiego i Licyniusza, położył temu kres. W roku 380 cesarz rzymski Teodozjusz I Wielki uznał chrześcijaństwo za religię panującą, co przyczyniło się do jej rozwoju i ekspansji na całe terytorium cesarstwa.

Podstawy wiary

Główne punkty wiary chrześcijańskiej zawiera Nicejsko-konstantynopolitański symbol wiary, zwany też Credo. Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, czyli zakłada istnienie jednego Boga. W większość wyznań istnieje dogmat trynitarny, który głosi, iż Bóg ten występuje w trzech osobach:
- Bóg Ojciec
- Syn Boży (Jezus Chrystus)
- Duch Święty.

Bóg Ojciec, w swojej miłości, pragnął odkupić grzechy ludzkie, posyłając swojego Syna na ziemię, jako Odkupiciela. Chrześcijanie wierzą, iż Jezus umierając na krzyżu oraz zmartwychwstając, dał im szanse na zbawienie oraz życie wieczne. Na samym końcu ma nastąpić Apokalipsa, która zakończy się Sądem Ostatecznym. Na nim ludzie zostaną podzieleni na zbawionych oraz potępionych. To do której z grup będziemy należeć, zależy od nas samych i naszych uczynków na tym świecie. Chrześcijanin powinien zarówno oddać się modlitwie oraz kontemplacji życia, jak i miłości do Boga i bliźniego.

Aby osiągnąć zbawienie chrześcijanin powinien przestrzegać podstawowych przykazań, tzw. Dekalogu oraz głównego przykazania miłości.

Religia chrześcijańska wywarło ogromny wpływ na Europę naszej ery, zarówno pod względem filozoficznym, jak i kulturalnym. Zasady etyczne, zawarte w Dekalogu, przyjmowane są także przez ludzi niewierzących.
Odłamy religijne:
Anglikanizm
Arianizm
Badacze Pisma Świętego
Katolicyzm
Kościoły Wschodnie
Mormoni
Prawosławie
Protestantyzm
Starokatolicyzm
Gadżety na komórkę - Samsung
Reklama
Copyrights & Design KATILA