Menu
Reklama

Kartki Halloween
Kartki Święta Bożego Narodzenia
Święta religijne
Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie
Święta w Styczniu
Święta w Lutym
Święta w Marcu
Jak zarabiać na grach
Gry produkcja
Religia - Islam
Islam - opis i historia:
Islam, inaczej zwany mahometanizm, jest jedną z największych religii monoteistycznych na świecie. Pod względem liczebności zajmuje ona drugie miejsce, zaraz po chrześcijaństwie. Nazwa islam pochodzi od arabskiego rdzenia "salama", które oznacza pogodzenie się z wolą Bożą. Wyznanie to posiada korzenie w islamie pierwotnym wyznawanym przez ludy koczownicze Arabii środkowej. Założycielem islamu jest Muhammad (polskie tłumaczenie Mahomet), wysłannik Allaha, jedynego Boga. Miał on być ostatnim przwdziwym proroku (po Adamie, Abrahamie (arab. Ibrahim), Mojżeszu (arab. Musa) i Jezusie (arab. Isa), który doznał objawienia w jaskini w okolicach Mekki. W ramach tego wyznania znajduje się wiele odłamów, jednak zachowują jedność, szczególnie w sprawie prawa. Islam, tak samo jak chrześcijaństwo, miał wpływ na kulturę i sztukę, m.in. powstanie ogrodów islamu.

Doktryna

Główne założenia islamu zapisane są w ostatniej objawionej księdze - Koranie. Religia ta nie posiada dogmatów oraz tajemnic wiary. Podstawą tej religii jest wiara w jedynego Boga Allaha, zaufanie do Koranu oraz tradycji. Bóg jest wszechwiedzący oraz źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości. Człowiek został stworzony przez Boga i przez to staje się jego sługą. Tak samo jak w chrześcijaństwie, każdy obdarzony jest wolną wolą i tylko od jego uczynków zależy czy będzie zbawiony czy wiecznie potępiony. Aby zostać wyznawcą islamu należy jedynie szczerze wygłosić formułę (szahadę): "Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem". Słowa te też towarzyszom nowo narodzonemu dziecku muzułmańskiemu oraz z przy pogrzebie. Należy także przyjąć na siebie obowiązki wynikające z Koranu, tradycji i prawa. W islamie jest 5 filarów wiary:
1. Wiara w Allaha
2. Wiara w Jego anioły
3. Wiara w Jego księgi
4. Wiara w Jego proroków
5. Wiara w Dzień Sądu.
Największą zbrodnią w islamie jest zrezygnowanie z wiary.

Każdy muzułmanin ma pięć obowiązków, które musi spełniać:
1. Wyznanie wiary (szahada)
2. Modlitwa (salat), odprawiana zawsze w kierunku Mekki
3. Jałmużna (zakat), jest to zawsze określona część pensji (najczęściej 2,5%)
4. Post (saum), w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu) wyznawcy muszą powstrzymać się od jedzenia i picia (nie dotyczy kobiet w ciąży lub karmiących, małych dzieci, osób ciężko chorych oraz odbywających długą i wyczerpującą podróż), a także palenia tytoniu i uprawiania seksu od wschodu do zachodu słońca.
5. Pielgrzymka do Ka'by - Mekki (hadżdż), każdy wyznawca musi ją odbyć chociaż raz w życiu, jeżeli sytuacja materialna na to pozwala.

W islamie nie ma grupy duchownych, modlitwy prowadzi członek społeczności muzułmańskiej Imam, który posiada duża wiedzę na temat islamu. Istnieje wiele kategorii na określenie osób, biegłych w zasadach islamu:
- aamij - znawca podstawowych zasad islamu
- idżtihad - na podstawie tekstów religijnych wyjaśnia bieżące problemy społeczności (np. kultowe, polityczne, obyczajowe)
- tafsir - interpretator Koranu
- al-alim al-mutabahhir - znawca tradycji, Koranu i Sunny
- al-mudżtahid al-mutlak - najbardziej ceniona kategoria, biegły w syntezie różnych tekstów, w tworzeniu konkluzji i norm prawnych
- al-mudżtahid al-mutlak al-muntasib - jak wyżej, działa w określonej "szkole interpretacyjnej"
- al-mudżtahid fil-madh'hab - biegły w wyjaśnianiu kwestii prawnych, działa w określonej "szkole interpretacyjnej".

Odłamy religijne:
Ahl-e hakk
Ahmadiyya
Alawici
Charydżyci
Czarny islam
Druzyzm
Sufizm
Sunnizm
Szyizm
Gadżety na komórkę - Motorola
Reklama
Copyrights & Design KATILA